Nyt om Måleredskaber

Nyt skema til oprettelse af måleredskaber og en rapport med resultater fra spørgeskemaundersøgelsen om Måleredskaber  offentliggjort.

af Faglig konsulent Bibi Dige Heiberg - 16.12.2021

Måleredskaber nærmer sig 20-års fødselsdag

Måleredskaber på fysio.dk blev grundlagt efter en repræsentantskabsbeslutning i 2002. De første mange år blev arbejdet med databasen varetaget af Thomas Maribo som faglig konsulent for Danske Fysioterapeuter.

Ved dannelsen af Dansk Selskab for Fysioterapi blev det besluttet at drift og udvikling af Måleredskaber skulle høre under Dansk Selskab for Fysioterapi og siden da har Måleredskaber været en fast del af Dansk Selskab for Fysioterapi's tilbud til medlemmerne i Danske Fysioterapeuter.

Gennem tiden har Måleredskaber gennemgået flere opdateringer, senest i 2015 hvor Henrik Hansen stod i spidsen for en gennemgribende oprydning i udvalget af måleredskaber i databasen samt udarbejdelsen af en ny model for kvalitetsvurdering af måleredskaber.

Stadig en eftertragtet service

Trods de mange år på bagen og en rivende udvikling indenfor forskning i og anvendelse af måleredskaber, er siden på fysio.dk stadig yderst populær. Med ca 150.000 besøg årligt, i gennemsnit over de seneste 5 år, er der således god grund til at sikre at indholdet på Måleredskaber er afstemt med medlemmernes efterspørgsel.

Bestyrelsen for Dansk Selskab for Fysioterapi vurderede derfor i slutningen af 2019, at det var tid til at se måleredskaber godt efter i sømmene og en ny opdateringsproces blev sat i søen.

Søjlediagram over sidevisninger på Måleredskaber over de seneste 5 år.

Søjlediagram over sidevisninger på Måleredskaber over de seneste 5 år.

De faglige selskaber blev budt op til dans

På Måleredskaber findes der aktuelt 118 forskellige måleredskaber som repræsenterer mange forskellige specialer indenfor faget fysioterapi. For at dække faget bredt var første skridt i opdateringen af Måleredskaber, en invitation til dialog med de faglige selskaber som alle blev opfordret til at forholde sig kritisk til de måleredskaber der på daværende tidspunkt repræsenterede deres respektive specialer.

Efter 1 års tid, var der indhentet en stor mængde information lige fra forslag til måleredskaber der skulle fjernes, ny viden om de enkelte måleredskaber, sidens opbygning og søgefunktion til en lang række af forslag til nye måleredskaber.

Dertil blev der rejst en række mere strategiske spørgsmål i stil med hvem skal have adgang til Måleredskaber, hvem skal finansiere arbejdet med oprettelse og kvalitetsvurdering af måleredskaber og indikationer & kriterier for hvornår et måleredskab skal ligge på Måleredskaber. 

Se skema til oprettelse af nye måleredskaber

Måleredskaber er fortsat et efterspurgt og vigtigt redskab for Danske Fysioterapeuter

Kort før jul 2020 blev spørgeskemaundersøgelsen sendt ud, og da vi lukkede undersøgelsen et par måneder senere, havde vi modtaget mere end 300 besvarelse fra et repræsentativt udsnit af Danske Fysioterapeuters medlemmer, fraset en lille underrepræsentation af fysioterapeut studerende.

Læs den fulde rapport fra spørgeskemaundersøgelsen

Hvor skal vi hen med Måleredskaber?

Efter 2 års intenst arbejde med afdækning af udfordringer og muligheder ved Måleredskaber, er det nu tid til at skue fremad. Og med meget stort fokus på datadrevet kvalitet i sundhedsvæsenet, bliver vigtigheden af integration af Måleredskaber i fysioterapeuters kliniske hverdag kun understreget yderligere og det står klart at Måleredskabers vigtigste opgave i fremtiden bliver, ikke blot at agere opslagsværk for måleredskabsentusiaster, men også generelt at klæde danske fysioterapeuter bedst muligt på til at begå sig i et datadrevet og evidensbaseret sundhedsvæsen.

Læs nyhed om dialogmøde med faglige selskaber, hvor rapporten fra spørgeskemaundersøgelsen blev drøftet

Gå til Måleredskaber