Spørgeskemaundersøgelse om Måleredskaber

Dansk selskab for Fysioterapi har udarbejdet en rapport over resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse som afdækker medlemmers brug af og holdninger til Måleredskaber.

Der er i dag 118 måleredskaber i databasen på www.fysio.dk og Måleredskaber er med knap 150.000 sidevisninger i 2021, en af Danske Fysioterapeuters mest anvendte medlemsservices på www.fysio.dk.  

Dansk Selskab for Fysioterapi er ansvarlig for drift udvikling og vedligehold af Måleredskaber. Bestyrelsen for DSF igangsatte derfor ultimo 2019 en række initiativer til afdækning af medlemmernes brug af, holdninger og ønsker til Måleredskaber, herunder en spørgeskemaundersøgelse.

Spørgeskemaundersøgelsen blev afsluttet i vinteren 2021 og der er efterfølgende udarbejdet en rapport som præsenterer resultaterne af undersøgelsen.

Download og læs den fulde rapport over spørgeskemaundersøgelsen