Supervision

Med supervision kan du løbende styrke dine kompetencer og faglige profil. Læs her mere om supervision og om Dansk Selskab for Fysioterapis supervisorkorps.

Hvad er supervision? Supervision kan forstås bredt som strukturerede, professionelle samtaler, der via refleksion og samtale har til sigte at understøtte udvikling, skabe indsigt og overblik. Indhold og læringsudbytte for et supervisionsforløb kan spænde fra individuel og faglig udvikling, til håndtering af trivsel- og samarbejdsudfordringer på kollegialt og organisatorisk niveau. Et forløb kan bestå af enkeltstående supervisioner eller længerevarende forløb, ligesom det kan være individuelt eller i grupper, mono- samt tværfagligt.

  • Supervisor rammesætter, tilrettelægger og gennemfører supervisionsforløb i samarbejde med supervisand.
  • Supervisor omsætter sin teoretisk viden om supervision samt anvender specifikke samtalemetodikker ind i den professionelle samtale.
  • Supervisorerne tilbyder supervision både som fysiske og som online møder.

Læs her mere om Dansk Selskab for Fysioterapis supervisorkorps.