Hvad er supervisorkorpset?

Supervisorkorpset under Dansk Selskab for Fysioterapi er en oversigt over supervisorer, som opfylder fastlagte kriterier for at yde supervision. Læs her om kriterierne og find oversigten med supervisorer.

DSF’s supervisorliste indeholder oplysninger på personer som kan tilbyde supervision, der kan indgå som kvalificering til en godkendelse efter specialiseringsordningen.

Listen er udarbejdet for at skabe overblik over supervisors lokalisering samt særlige kompetencer.

Der er intet til hinder for, at medlemmer vælger en anden kompetent supervisor.

DSF garanterer, at supervisorer på listen lever op til kriterierne for gennemført uddannelse samt har erfaring med supervision i praksis.

Kriterier, der skal opfyldes for at blive optaget på listen:

Supervisor skal:

  • have gennemført en etableret supervisor uddannelse, eksempelvis diplomuddannelsesmodul udbudt af en professionshøjskole (min 10 ECTS point)

eller

  • have gennemført en supervisoruddannelse fra en anerkendt privat institution, eksempelvis Dispuk, Komponent, Dansk familieterapeutisk institut.Svarende til min 10 ECTS point

eller

  • på anden vis have tilegnet sig supervisionskompetencer kompetencer tilsvarende studiebelastning svarende til 10 ECTS point
  • Derudover skal supervisor have erfaring med supervision i praksis – dette kan være som træning i forbindelse med en uddannelse.

Opfylder du kravene og ønsker du at komme på listen?

Hvis du ønsker at komme på listen over supervisorer, så skal du sende en mail til Dansk Selskab for Fysioterapi: kontakt@dsfys.dk Her skal du angive:

  • Navn
  • Grunduddannelse
  • Beskrivelse af supervisoruddannelse og praksiserfaring
  • Region (i hvilken region er du bosat)
  • Kontaktinfo og evt. link til web og/eller LinkedIn

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte sekretariatet hos Dansk Selskab for Fysioterapi, Signe Skovgaard Hviid på ss@fysio.dk