CPAP indikation og behandling

Nyt arbejdskompendium om CPAP

CPAP er en behandlingsform hvori patienten trækker vejret mod en kontinuerlig luftmodstand, dvs. in- og ekspirerer under samme overtryk i en maske eller over en tracheostomi for at påvirke vævet i lungerne.

Pernille Villumsen, står bag rapporten. Hun er til dagligt Specialeansvarlig Fysioterapeut for medicinsk område Afd. for Fysio- og ergoterapi, Slagelse Sygehus.

Du kan her hente materialet om CPAP

Dansk Selskab for Fysioterapi har støttet Pernille og DSHL i færdiggørelsen af kompetendiet, som forhåbentlig kan bidrage med vigtig viden og indsigt i CPAP, rundt på landets sygehuse.

Stor TAK fra DSF, skal lyde til Pernille og resten DSHL for kompetent og stort arbejde der må bruges af alle fysioterapeuter!