Udpegninger & Høringer i 2021

Dansk Selskab for Fysioterapi er ansvarlig for faglige udpegninger og høringer inden for fysioterapi. Læs med her og få et indblik i hvad 2021 har budt på.

af Faglig konsulent Bibi Dige Heiberg - 17.12.2021
Foto: iStock.

En blækspruttes hverdag

Med samlet 44 henvendelser i 2021 lander der ca 1 ny opgave om ugen i Dansk Selskab For Fysioterapi's sekretariat, omhandlende faglige input til høringer og udpegninger. I alle tilfælde bliver der rakt ud i øst og vest for at besvare henvendelsen med så højt et fagligt niveau som muligt. Således bliver der flittigt sendt e-mails afsted til de faglige tovholdere i de fysioterapifaglige selskaber, som igen rækker videre ud i deres netværk af fagligt kompetente fysioterapeuter. 

Henvendelserne spænder bredt og hvor det tidligere især drejede sig om udpegninger og høringer i forbindelse med udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer, er der nu mange flere instanser der rækker ud efter fysioterapifaglig sparring.

24 aktører har i 2021 efterspurgt fysioterapifaglige input

Som det fremgår af oversigten i tabellen, har vi i 2021 fået henvendelse fra i alt 24 forskellige instanser dækkende såvel kommunale, statslige, private som internationale aktører på sundhedsområdet.

Sundhedsstyrelsen står som afsender på i alt 15 af henvendelserne. Men særligt værd at bemærke er de 6 henvendelser fra RKKP (regionernes kliniske kvalitets program), der i stigende grad indtænker fysioterapeuter i deres arbejde med kliniske kvalitetsdatabaser på det regionale områder. Henvendelserne dækker såvel høringer på rammerne for styregruppernes arbejde som udpegning til flere styregrupper herunder styregruppen for Databasen for COVID-19 senfølger og styregruppen for Akut Kirurgi Databasen.

Også høringssvaret på Danske Regioners Behandlingsråd, hvor vi sammen med en række førende fysioterapeutisk forskere kæmpede for en fysioterapeutisk plads i Behandlingsrådet, står frem som en særlig indsats (link til nyhed om høringssvaret længere nede).

Men i alle høringer og udpegninger er der lagt fagligt hjerteblod og mange arbejdstimer og fagområderne spænder meget bredt fra pædiatri og psykiatri til Covid-19, diabetes og overvægt plus meget mere.

De 44 henvendelser fordeler sig på henholdsvis 24 høringer, 15 udpegninger og dertil 5 blandede henvendelser relateret til invitationer, underskrifter og lignende.

Ambitioner for 2022

Ambitonerne for udvikling af dette vigtige område er store og øverst på listen står et ønske om at øge transparensen i arbejdet med Høringer og Udpegninger.

Første skridt i denne retning blev taget i vinteren 2021, hvor procedurene for udpegninger og høringer blev opdateret og godkendt af bestyrelsen i Dansk Selskab for Fysioterapi. Næste skridt bliver en model for at lægge samtlige høringssvar på hjemmesiden, så alle let kan tilgå høringssvar udarbejdet af Dansk Selskab for Fysioterapi og de faglige selskaber i fysioterapi.

Endeligt arbejdes der på, hvordan vi bedst ruster vores kollegaer til at indgå i diverse arbejdsgrupper når de udpeges til at repræsentere faget. Vi er stadig i overvejelsesfasen i forhold til hvilke indsatser der skal prioriteres, og blandt flere gode ideer kan nævnes netværksgrupper for medlemmer af NKR arbjedsgrupper og RKKP styregrupper, e-learnings kurser til "det gode høringssvar" og skabeloner til høringssvar og udpegninger samt ikke mindst en model for tilbagemeldinger fra arbejdet i diverse arbejdsgrupper.  

Nyheder fra det forgange år om udpegninger og høringer

Læs her et udpluk af det arbejde der er lagt i det forgangne år på området med høringer og udpegninger.

Fysioterapeuter inddraget i dansk ekspertpanel under Diabetesforeningen

Ny retningslinje om hjernerystelse

Stærkt fysioterapeutisk aftryk i ny NKR for behandling af patienter med subakromielt smertesyndrom i skulderen

Procedurer for høringer & udpegninger opdateret

Professorer gav input til høringssvar om Behandlingsrådet