Bestyrelsen

Her kan du se bestyrelsen for Dansk Selskab for Fysioterapi.

Bestyrelsen er valgt af repræsentanter for alle de 17 faglige selskaber i fysioterapi.

Bestyrelsen sidder for 4 år og halvdelen af bestyrelsen er på valg hvert andet år.

Den valgte bestyrelse er:

  • Lars Henrik Larsen (formand), Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi, valgt til 2020
  • Heidi Marie Brogner, Dansk Selskab for Smerte og Fysioterapi, valgt til 2020
  • Gitte Arnbjerg, Dansk Selskab for Fysioterapi i Sundhedsfremme, Forebyggelse og Ergonomi, valgt til 2020
  • Rasmus Gormsen Hansen (næstformand), Dansk Selskab for Hjerte og Lungefysioterapi, valgt til 2022
  • Maja Helbo Jensen, Dansk Selskab for Akupunktur i Fysioterapi, valgt til 2020