Strategi og Handleplan

Du kan her løbende følge med i DSF's arbejde under strategi og årlig handleplan

Handleplan og Strategiske målsætninger 2021 (pdf) Status juli 2021.

I forbindelse med strategi og handleplan opgør DSF løbende sine resultater.

Du kan her se en oversigt over alle indsatser og konkrete resultater (pdf). Oversigten er opdateret, august 2021.