Strategi og Handleplan

Du kan her løbende følge med i DSF's arbejde under strategi og årlig handleplan.

I forbindelse med strategi og handleplan opgør DSF løbende sine resultater.

Oversigt over strategi

Strategi

Oversigt over handleplan

Handleplan