Persondatapolitik

Dette dokument beskriver Dansk Selskab for Fysioterapis generelle politik for behandling af personoplysninger.

Dansk Selskab for Fysioterapi indhenter og anvender kun personoplysninger for at varetage og fremme foreningens formål som beskrevet i vedtægterne.

Vi lægger stor vægt på privatlivsbeskyttelse. Derfor behandler vi personoplysninger ud fra overordnede principper om lovlighed, rimelighed og gennemsigtighed uanset om oplysningerne angår vores medlemmer eller andre.

Vi vil fra tid til anden opdatere denne persondatapolitik for at sikre, at den løbende svarer til tekniske, organisatoriske og retlige udvikling.
Dansk Selskab for fysioterapi er en paraplyorganisation for 17 faglige selskaber i fysioterapi.

Vores adresse er: Dansk Selskab for Fysioterapi, Holmbladsgade 70, 2300 København S.

Alle spørgsmål vedrørende privatlivsbeskyttelse og personoplysninger bedes rettet til kontakt@dsfys.dk.

Oplysninger om medlemmer

Vi modtager løbende personoplysninger fra de faglige selskaber, om medlemmerne i de faglige selskaber. Derudover modtager vi oplysninger direkte fra medlemmer af de faglige selskaber.

Med få undtagelser er disse oplysninger begrænset til de oplysninger, der kan findes på et visitkort: Fornavn, efternavn, adresse, titel, arbejdssted, mailadresser og telefonnumre.

Vi bruger disse oplysninger til at lette kontakten og kommunikationen med de faglige selskaber i fysioterapi samt til at sikre at de faglige selskaber kan udøve deres formelle rettigheder forbundet med medlemsskabet af Dansk Selskab for Fysioterapi.

Herudover bruger vi oplysningerne i forbindelse med udpegninger til arbejdsgrupper og andet i offentligt regi.

Vi sælger ikke personoplysninger om medlemmer til nogen og deler kun oplysninger med tredjeparter, der medvirker til at fremme foreningens formål.

Typisk modtager vi oplysningerne direkte fra det enkelte medlem eller via de faglige selskaber. Det kan blive nødvendigt at videregive nogle af de indsamlede oplysninger til tredjeparter. Vi giver nærmere oplysning om oplysningernes behandling, når de indsamles.

Oplysninger om andre end medlemmer

I nogle tilfælde kan det være nødvendigt, at vi indsamler oplysninger om andre end medlemmer. Det vil typisk være personer med tilknytning til vores medlemmer, f.eks. kolleger, samarbejdspartnere, arbejdsgivere, eller lignende.

Vi giver som udgangspunkt nærmere oplysning til disse tredjeparter om oplysningernes behandling i forbindelse med indsamlingen.

Kun relevante og nødvendige oplysninger

Vi behandler kun de oplysninger, der er relevante og nødvendige i forhold til de formål oplysningerne indsamles med. Vi bruger heller ikke flere oplysninger end dem, vi har brug for til det konkrete formål.


Sletning

Dansk Selskab for Fysioterapi følger Danske Fysioterapeuters interne retningslinjer om sletning, som sikrer, at vi sletter personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige i forhold til de formål, som var årsag til indsamlingen.

Vi giver nærmere information om sletning i forbindelse med indsamlingen af oplysninger.


Samtykke

Vi behandler normalt kun de oplysninger, som er nødvendige for at kunne levere ydelser til vores medlemmer og øvrige aktivitet. Det betyder, at oplysninger sjældent behandles på grundlag af en samtykkeerklæring.

I de tilfælde hvor vi måtte behandle oplysninger på grundlag af samtykke kan det til enhver tid trækkes tilbage ved henvendelse til os. Brug kontaktoplysningerne ovenfor.


Informationssikkerhed

Dansk Selskab for Fysioterapi har implementeret fysiske, tekniske og administrative sikkerhedsforanstaltninger, der skal sikre personoplysninger mod at gå tabt, blive ændret og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Vi opdaterer og tester vores sikkerhedsforanstaltninger løbende.


Registreredes rettigheder

Hvis Dansk Selskab for Fysioterapi har oplysninger om dig, har du som registreret nogle rettigheder efter databeskyttelseslovgivningen:

  • Indsigtsret: Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
  • Berigtigelse: Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
  • Sletning: I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
  • Ret til begrænsning af behandling: Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne, bortset fra opbevaring, med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
  • Indsigelsesret: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Se kontaktoplysningerne øverst.


Brug af hjemmesiden

Når du besøger vores hjemmeside, Danskselskabfysioterapi.dk, bliver der lagt cookies på din computer.

En cookie er en filtype, som lægges på din computer, mobiltelefon eller tablet, når du besøger hjemmesider. Den gør det muligt at genkende din computer og samle information om hvilke sider og funktioner, du besøger med din computer. Cookies indeholder oplysninger i anonymiseret form.

Hvordan bruges cookies på danskselskabforfysioterapi.dk?

På danskselskabforfysioterapi.dk bruger vi cookies til at indsamle oplysninger til statistik såsom antallet af besøgende på hjemmesiden, og hvad der er mest populært på siden, sådan at vi kan forbedre brugeroplevelsen generelt.

Kan jeg bruge hjemmesiden, hvis jeg ikke accepterer cookies?

Hvis du ikke ønsker, at hjemmesider gemmer cookies på din computer, kan du fravælge cookies i dine browserindstillinger. På den måde kan du blokere for cookies. I nogle tilfælde vil det dog betyde, at hjemmesider ikke kan fungere eller vises korrekt i din browser.

Sådan fjerner du cookies fra din browser

Cookiebekendtgørelsen


Indholdet på hjemmesiden

Danskselskabforfysioterapi.dk linker til mange andre hjemmesider, der ejes af andre.

Dansk Selskab for Fysioterapi kan ikke drages til ansvar for indhold eller holdninger på disse hjemmesider, og et link fra danskselskabforfysioterapi.dk til en ekstern side betyder ikke, at Dansk Selskab for Fysioterapi støtter eller er enig i synspunkter og holdninger, som kommer til udtryk på denne eksterne side.


Overførsel af personoplysninger til tredjelande

De personoplysninger Dansk Selskab for Fysioterapi behandler, opbevares inden for EU/EØS. Hvis oplysninger føres ud af EU/EØS-området, f.eks. på grund af skift af IT-leverandør, vil persondatapolitikken blive opdateret.


Spørgsmål, bekymringer og klager

Hvis du har spørgsmål, klager, bekymringer eller andet vedrørende behandling og beskyttelse af personoplysninger beder vi dig kontakte os og henviser til kontaktoplysningerne øverst i denne persondatapolitik.

Du har også ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.