Sekretariatet

Sekretariatet varetager opgaver for Dansk Selskab for Fysioterapi og de faglige selskaber herunder arbejdet med kliniske retningslinjer, høringssvar og formidling af måleredskaber.

Lars Tomlinson
Organisationskonsulent
Telefon: +45 3056 6806
Mail: lt@dsfys.dk

Bibi Dige Heiberg
Faglig konsulent
Telefon: +45 3341 4673
Mail: bdh@dsfys.dk

Sune Virkelyst
Uddannelseskonsulent
Telefon: +45 3341 4654
Mail: suv@dsfys.dk

Shekharbir Singh
Studentermedhjælper
Mail: shs@dsfys.dk

__________________________________________________________________________________________________________________

Funktionsbeskrivelser

Lars Tomlinson

Primært ansvar for betjening af DSF’s bestyrelse og kontakt mellem bestyrelsen og de faglige selskaber. Lars er også ansvarlig for sagsbehandling under specialiseringsordningen og betjener tilsvarende specialiseringsrådet.

Desuden er Lars teamleder og faglig koordinator for Team Profession, Danske Fysioterapeuter. Teamet arbejder strategisk med at udvikle og højne fagligheden hos medlemmer af Danske Fysioterapeuter.

Bibi Dige Heiberg

Ansvarlig for drift og udvikling af databasen Måleredskaber, som er en samling af fysioterapeutiske relevante kliniske test og spørgeskemaer på fysio.dk.

Dertil er Bibi ansvarlig for koordinering af de fysioterapifaglige udpegninger og høringer, som fordrer brobygning mellem sundhedsfaglige myndigheder og organisationer samt de fysioterapifaglige miljøer.

Endelig er Bibi løbende involveret i en række fysioterapifaglige udviklingsprojekter, som er forankret i de fysioterapifaglige selskaber.

Sune Virkelyst

Varetager i den daglige udvikling, kvalitetssikring og koordinering af selskabernes faglige kurser. Ydermere svarer Sune på henvendelser omkring uddannelse og kursusadministration i forhold til selskaberne. Sune kan også være behjælpelig med organisatoriske spørgsmål.

Shekharbir Singh

Varetager generelt henvendelser i forhold til specialiseringsordningen. Udover det, så står Shekharbir også for generel hjemmeside redigering af DSF og specialiseringsordningen.