Sekretariatet

Sekretariatet varetager opgaver for Dansk Selskab for Fysioterapi og de faglige selskaber herunder arbejdet med kliniske retningslinjer, høringssvar og formidling af måleredskaber.

Lars Tomlinson
Organisationskonsulent
Telefon: +45 3056 6806
Mail: lt@dsfys.dk

Bibi Dige Heiberg
Faglig konsulent
Telefon: +45 3341 4673
Mail: bdh@dsfys.dk

Lars udgør den daglige sekretariatsbejening af Dansk Selskab for Fysioterapi, og koordinere og følger op på møder i DSF bestyrelse. Det er også Lars der kan svare på spørgsmål om specialiseringsordningen.

Bibi varetager henvendelser omkring måleredskaber, herunder opdatering af hjemmeside med måleredskaber. Desuden er Bibi kontakt for henvendelser om kliniske retningslinjer.