Sekretariatet

Sekretariatet varetager opgaver for Dansk Selskab for Fysioterapi og de faglige selskaber herunder arbejdet med kliniske retningslinjer, høringssvar og formidling af måleredskaber.

Sune Virkelyst
Uddannelseskonsulent
Telefon: +45 3341 4654
Mail:
suv@fysio.dk

Signe Skovgaard Hviid
Faglig konsulent
Telefon: +45 4888 0881
Mail: ss@fysio.dk  

Bibi Dige Heiberg
Faglig konsulent
Telefon: +45 3341 4673
Mail: bdh@fysio.dk

Therese Bruhn
Studentermedhjælper
Mail: tkc@fysio.dk 

__________________________________________________________________________________________________________________

Funktionsbeskrivelser

Bibi Dige Heiberg

Ansvarlig for drift og udvikling af databasen Måleredskaber, som er en samling af fysioterapeutiske relevante kliniske test og spørgeskemaer på fysio.dk.

Dertil er Bibi ansvarlig for koordinering af de fysioterapifaglige udpegninger og høringer, som fordrer brobygning mellem sundhedsfaglige myndigheder og organisationer samt de fysioterapifaglige miljøer.

Endelig er Bibi løbende involveret i en række fysioterapifaglige udviklingsprojekter, som er forankret i de fysioterapifaglige selskaber.

Sune Virkelyst

Varetager i den daglige udvikling, kvalitetssikring og koordinering af selskabernes faglige kurser. Ydermere svarer Sune på henvendelser omkring uddannelse og kursusadministration i forhold til selskaberne. Sune kan også være behjælpelig med organisatoriske spørgsmål.

Signe Skovgaard Hviid

Varetager opgaverne omkring specaliseringsordningen i Dansk Selskab for Fysioterapi og tager imod henvendelser omkring ordningen. Har man som ansøger behov for sparring på sin ansøgnig eller andre generelle spørgsmål til specalisering, så kontakt Signe. 

Therese Bruhn

Varetager opgaver ift. drift og udvikling af databasen måleredskaber samt understøtter koordinering af de fysioterapifaglige udpegninger og høringer.