Når du søger job eller får ansættelse i Dansk Selskab for Fysioterapi: Sådan behandler vi dine oplysninger

Vi registrerer oplysninger om vores ansøgere og medarbejdere for at kunne håndtere alle spørgsmål relateret til ansættelse.

Databeskyttelsesforordningen giver dig forskellige rettigheder, når vi behandler personoplysninger om dig elektronisk. Og forordningen pålægger os visse pligter – som f.eks. at fortælle, at vi har indsamlet eller vil indsamle personoplysninger.

Du har også ret til at få at vide, hvilke oplysninger om dig vi har samlet i forbindelse med din ansøgning eller dit ansættelsesforhold, og du har ret til at se oplysningerne. Du har ret til at bede om, at vi retter eller sletter oplysninger, hvis du mener, at de f.eks. er forkerte eller giver et forkert indtryk.

Ansøgning

Vi videregiver oplysningerne til Danske Fysioterapeuter, der varetager ledelse og administration, herunder HR-funktionen. Det gælder både før ansættelse og under ansættelse.

Vi henviser i øvrigt til Danske Fysioterapeuters privatlivstekst.

Læs Danske Fysioterapeuters privatlivstekst