Specialiseringsordningen: Sådan behandler vi dine oplysninger

Når du ansøger om godkendelse i Dansk Selskab for Fysioterapis specialiseringsordning betyder det, at vi behandler oplysninger om dig.

Vi behandler dine personoplysninger for at kunne behandle din ansøgning.

Grundlaget for, at vi kan behandle dine oplysninger er databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b og f samt databeskyttelseslovens § 6.

Hvis det er nødvendigt at behandle følsomme oplysninger om dig, kan grundlaget derudover være art. 9, stk. 2, litra b, d og f samt databeskyttelseslovens § 7, afhængigt af sagens karakter.

Den del af vores behandling af dine oplysninger, der sker på baggrund af interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f er videregivelsen af dit navn, telefonnummer, e-mail-adresse, bopælskommune, medlemsnummer i Danske Fysioterapeuter og arbejdspladsoplysninger som sendes til specialiseringsrådet og de faglige selskabers repræsentanter, der er udpeget til at vurdere ansøgningerne.

Den legitime interesse, der begrunder videregivelsen er:

  • Vi videregiver de nødvendige personoplysninger for at give mulighed for at foretage en saglig vurdering af om din ansøgning lever op til kriterierne for godkendelse.
  • Vi videregiver de nødvendige personoplysninger for at give mulighed for at indhente yderligere oplysninger til brug for vurderingen af ansøgningen

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler de oplysninger, du selv har givet os og, som vi skal bruge for at kunne administrere din ansøgning: Navn, adresse, telefonnumre, e-mail-adresser, medlemsnummer i Danske Fysioterapeuter, medlemskab af faglige selskaber og arbejdspladsforhold.

Modtagere af oplysninger

Vi kan videregive eller overlade dine personoplysninger til følgende kategorier af modtagere:

  • De IT-leverandører og andre databehandlere, som leverer Danske Fysioterapeuters og Dansk Selskab for Fysioterapis IT-systemer
  • Specialiseringsrådet
  • De faglige selskabers repræsentanter der er udpeget til at vurdere ansøgningerne

Hvor stammer dine oplysninger fra?

Vi har modtaget oplysningerne fra dig selv.

Opbevaring af dine oplysninger

Vi opbevarer dine oplysninger så længe din specialiseringsgodkendelse er gældende.  Hvis du ikke opnår godkendelse slettes din ansøgning seks måneder efter klagefristens udløb.

Dine rettigheder

Dine rettigheder vedrørende oplysningerne er nærmere beskrevet i Dansk Selskab for Fysioterapis persondatapolitik.

Se Dansk Selskab for Fysioterapis persondatapolitik