Udpegninger: Sådan behandler vi dine oplysninger

I forbindelse med at blive udpeget til arbejdsgrupper el. lign. på vegne af Dansk Selskab for Fysioterapi behandler vi oplysninger om dig.

Vi bruger disse oplysningerne i forbindelse med udpegninger til arbejdsgrupper og andet i offentligt regi.
Grundlaget for, at vi kan behandle dine oplysninger, er databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a, b og f samt databeskyttelseslovens § 6.

Den del af vores behandling af dine oplysninger, der sker på baggrund af interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f er videregivelsen af oplysninger om dig til offentlige myndigheder, såfremt du udpeges til arbejde i disse.

De legitime interesser, der begrunder videregivelsen, er at gøre det muligt for dig at fungere i dit hverv.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler de oplysninger, du selv har givet os, herunder: Navn, kontaktoplysninger, arbejdsplads-forhold og oplysninger af tilsvarende karakter.

Vi behandler også de oplysninger om kontonummer, aflønningsforhold m.v., som gør det muligt at afregne et eventuelt vederlag, du er berettiget til i dit hverv.

Modtagere af oplysninger

Vi videregiver eller overlade dine personoplysninger til følgende kategorier af modtagere:
De IT-leverandører og andre databehandlere, som leverer Danske Fysioterapeuters og Dansk Selskab for Fysioterapis IT-systemer:

  • Offentlige myndigheder
  • Samarbejdspartnere, såsom andre faglige selskaber eller patientforening

Hvor stammer dine oplysninger fra?

Vi har modtaget oplysningerne fra dig selv, eller fra det faglige selskab i fysioterapi du er medlem af.

Opbevaring af dine oplysninger

Vi opbevarer dine oplysninger, om at du har besiddet posten uden tidsbegrænsning.

Dine rettigheder

Dine rettigheder vedrørende oplysningerne er nærmere beskrevet i Dansk Selskab for Fysioterapis persondatapolitik.

Se også Dansk Selskab for Fysioterapis persondatapolitik