Curriculum

En af kerneopgaverne for faglige selskaber i fysioterapi er at sikre at medlemmerne har adgang til nyeste og mest relevante viden og eventuelt understøtte udvikling af kompetencer og færdigheder indenfor de enkelte fagområder. Curriculum er et af værktøjerne til at sikre høj kvalitet i disse aktiviteter.

Curriculum anvendes ofte som begreb for målrettede læringsaktiviteter efter fastsatte mål. Det gælder også i den Europæiske Kvalifikationsramme for Videregående Uddannelse der samler de nationale kvalifikationsrammer indenfor EU med et fælles metodisk afsæt i Curriculum, der forsimplet blot kan oversættes til ’læseplan’.

I Danmark tages der afsæt i Den Danske Kvalifikationsramme for Livslang Læring der sætter rammen for alle offentlige uddannelsesinstitutioner med afsæt i fire centrale begreber

 • Kvalifikation
 • Læringsudbytte
 • Viden, færdigheder og kompetencer
 • Grader, uddannelsesbeviser og beviser for supplerende kvalifikationer

Dette afsæt vil ligeledes være udgangspunktet for DSFs arbejde med at understøtte Selskaberne til at sikre bedst mulige kvalitet i efteruddannelsesaktiviteterne.

DSF sætter dermed fokus på Selskabernes efteruddannelsestilbud med en ambition om at understøtte af flest mulige selskaber udvikler, videreudvikler og kvalitetssikrer aktiviteterne gennem

 • Kursusbeskrivelser med afsæt i en metodisk ramme der kan downloades under hjælperedskaber 
 • Curriculum som en egentlig uddannelsesbeskrivelse eller beskrivelse af planer for at udvikle målrettede og sammenhængende kurser og læringsaktiviteter med beskrivelse af bla. rammer, læringsmål, pædagogik, evaluering og en række andre relevante områder.

 

Curriculum

Curriculum betyder direkte oversat ’læseplan’ men ofte om målrettede læringsaktiviteter efter fastsatte mål. I DSF er termen for dette ’Kursusbeskrivelse’, men Curriculum anvendes som samlebetegnelse for sammenhængende og systematiske beskrivelser af læringsaktiviteter, evt. sat i kontekst.
I DSF anvendes betegnelsen Curriculum desuden om den samlede model der indkredser selskabet som organisation, fagområde og ansvarlig for kompetenceudvikling og specialisering og som kan downloades under hjælperedskaber.

Målet er dermed at Curriculum anvendes som grundlæggende metode til at sikre

 • Eksplicit og systematisk beskrivelse af selskabet og selskabets lærings- og kompetenceudviklingsaktiviteter
 • Systematisk sammenhæng mellem mål, bedømmelseskriterier, prøveform og undervisningsformer (dette er bla. beskrevet i arbejdet med SOLO taksonomien af Biggs som ’constructive alignment’)

Curriculum kan opbygges på forskellige måder men vil altid indeholde en række centrale afsnit.

DSF anbefaler at et samlet curriculum for et fagligt selskab bla. inkluderer beskrivelse af

 1. Selskabet
 2. Fagområdet, inkl. særlige udfordringer for fysioterapeuter
 3. Kompetencer der er særligt relevante for fysioterapeuter indenfor fagområdet eller en egentlig kompetenceprofil
 4. Curriculum for planlagt eller udviklet efteruddannelsesportefølje med systematisk beskrivelse af de enkelte kurser og andre læringsaktiviteter
 5. Eventuel beskrivelse af andre relevante efter- og videreuddannelsestilbud
 6. Eventuel beskrivelse af selskabets understøttelse af specialisering

Det anbefales desuden at der laves kvalitetsvurdering af Curriculum. Flere selskaber akkrediteres gennem internationale organisationer indenfor fagområdet, men som minimum anbefales en peer-review proces, fx ved inddragelse af særligt fagligt og pædagogisk kompetente kolleger eller andre relevante.

Kontakt konsulent Sune Virkelyst på suv@fysio.dk hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp til arbejdet med Curriculum