Kompetenceprofil

Behovet for kompetenceudvikling ændres gennem arbejdslivet på grund af både den enkeltes viden og erfaringer og når ny forskning eller strukturelle ændringer i sundhedsvæsenet er med til at skubbe til hvilke kompetencer der efterspørges fra fysioterapeuter. Dansk Selskab for Fysioterapi anbefaler derfor at alle faglige selskaber udvikle kompetenceprofiler i samarbejde med repræsentanter fra forskellige sektorer og andre relevante aktører.

Det primære formål med en kompetenceprofil er at samle relevante kompetencebeskrivelser for fysioterapeuters kliniske arbejde. En beskrivelse kan have mange former og opbygges på forskellige måder, men det anbefales at gøre kompetencebeskrivelserne konkret rettet mod den kliniske baggrund / sektor de rettes mod og desuden kan det være en fordel at bruge en taksonomisk tænkning til at målrette kompetencebeskrivelserne mod den enkelte gruppe af fysioterapeuters aktuelle kompetence-niveau. Læs mere om taksonomi på https://www.danskselskabforfysioterapi.dk/kvalitet/taksonomi

www.fysio.dk/fafo/faglige-anbefalinger/kompetenceprofiler ses et eksempel på en kompetenceprofil der er udarbejdet af Dansk Selskab for Fysioterapi i samarbejde med Praktiserende Fysioterapeuter (PF) og Erhvervsnetværket for Frie Praktiserende Fysioterapeuter (EFPF).

Kompetenceprofilen retter sig mod nyansatte og nyuddannede fysioterapeuter, der arbejder i privatpraksis. Den kan bruges som et redskab til at give nyansatte et overblik over aktuelle kompetencer og kompetenceudviklingsbehov, men kan også anvendes af mere erfarne fysioterapeuter som inspiration.

Kompetenceprofil.png

Se flere eksempler på kompetenceprofiler på https://www.fysio.dk/fafo/faglige-anbefalinger/kompetenceprofiler

Kontakt konsulent Sune Virkelyst på suv@fysio.dk hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp til udvikling af kompetenceprofil eller kompetencebeskrivelser