Faglige standarder

Faglige standarder for kompetenceudvikling i foreningen udvikles af Danske Fysioterapeuters sekretariat i 2023

På Danske Fysioterapeuters Repræsentantskabsmøde 6. januar 2021 blev det vedtaget at der skal udarbejdes faglige standarder for kompetenceudviklingstilbud i foreningen.

Du kan læse mere om forslaget på www.fysio.dk/om-os/opbygning/reprasentantskabet/reprasentantskabsmode-2020/forslag

Der henvises desuden til tidligere arbejde med udvikling af standarder på

www.fysio.dk/radgivning-regler/overenskomster/akkreditering-af-fysioterapipraksisser/akkrediteringsstandarder-for-fysioterapipraksis/standard-1-den-faglige-kvalitet-og-anvendelse-af-god-klinisk-praksis

Kontakt konsulent Sune Virkelyst på suv@fysio.dk hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp til Faglige Standarder