Læringsmål

Systematisk læring fokuserer på at skabe sammenhæng mellem indhold, metode og mål. Læringsmål udgør derfor et vigtigt omdrejningspunkt for både undervisere og deltagere på kurser og andre læringsaktiviteter.

Læringsmål er centrale i udviklingen af kurser og andre aktiviteter. Læringsmålene bør anvendes systematisk til at understøtte både udvælgelse af indhold, valg af pædagogiske og didaktiske metoder og afklaring af forventningerne til niveau for læringen.

Læringsmål beskriver ikke nødvendigvis alt hvad der sættes fokus på og der bør skelnes mellem kursets

  • formål
    - dvs. det der overordnet sigtes mod at opnå som resultat af kurser eller andre aktiviteter der udvikles

og

  • læringsmål
    - dvs. de konkrete mål for viden, færdigheder og kompetencer der kan bruges til at teste og bedømme udbyttet af kurser eller andre aktiviteter

Læringsmål.png

Herunder ses et illustrativt eksempel på et læringsmål fra Fysioterapeutuddannelsen Absalon, 2. semester:

Eksempel.png

Eksemplet er hentet fra uddannelsesverdenen, hvor konteksten ofte er studiet.

I klinisk praksis ses ofte komplekst sammenhængende problemstillinger med mange faktorer der spiller ind. Derfor kan konteksten med fordel beskrives, fx som i eksempel 2 herunder.
Desuden skal det understreges at de taksonomiske markører både kan være indlejret i det aktive verbum som illustreret herunder i eksempel 1 eller selvstændigt beskrevet som i eksempel 2.

Eksempler

DSMF.png

Du kan læse mere om læringsmål  på https://www.danskselskabforfysioterapi.dk/kvalitet/taksonomi og du kan hente hjælpeværktøjer til udvikling af læringsmål under hjælperedskaber.

Kontakt konsulent Sune Virkelyst på suv@fysio.dk hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp arbejdet med læringsmål